Categories
Култура Медии Средата Тренд Хората

Коя е Еми?

Еми
Пътят на изкълчените междуметия и частици
от уличното арго до сериозната преса
вече е кратък и гладък.

6 replies on “Коя е Еми?”

Еми какво да ти кажа… С такъв премиер, очаквам скоро да се въведат сериозни реформи в книжовния български език, вкл. и официализиране на окончанието „-ме“ в първо лице, множествено число – за глаголите, които в първо лице, единствено число не завършват на „-м“.

Редакторите са, за съжаление, продукт на средата… Като няма легитимни норми, какво може да се очаква от редакторите?

А нужна ли е изобщо централизирана стандартизация на българския език? Когато е създадена, тя си е поставяла цели, които днес са изпълнени до голяма степен.

Нужна е, но не толкова нормативна, колкото академична – както във Великобритания, например – Оксфордският речник, а не институт в академия на науките, който да кодифицира нормата.

Comments are closed.