Categories
Дигиталното битие История Култура Средата

Заглавна

Заглавна

В културата всичко е пренос/превод, както знаем от Лотман. В огнищата на носталгия по гутенберговата парадигма в родната уеб култура явно  всичко все още е пренос…