Categories
Култура Медии Средата Тренд Хората

Коя е Еми?

Еми
Пътят на изкълчените междуметия и частици
от уличното арго до сериозната преса
вече е кратък и гладък.