Categories
Facebook Google Блогосферата Интернет Средата Хората

feysbuk

Ключови думи от търсене, които водят към този блог на 29.12.2009

Ключовите думи, довели читатели на 29.12.2009 г. след търсене в Google.

Още за Фейсбук – от Дан Пержовски (втората снимка).