Categories
Култура Музика Профил Средата

1969


Вероятно това е първата популярна песен, която съм обикнал още като бебе.
Майка ми я обожаваше.