Categories
Google Бъдещето Интернет Профил

Google знае най-добре…

Търсене с Gogle Wonder Wheel

Резултати от търсене с Google Wonder Wheel. (Експериментът явно е сполучлив, щом успява да покаже най-важното.)

2 replies on “Google знае най-добре…”

Така и не успях да вържа Google с това, че знае най-добре за Борислав Борисов.

Ами Google сам се е вързал с това, ако ми позволиш шегата…
Става дума за обстоятелства, които са известни на хората, които познават професионалната ми биография (която, впрочем, може да бъде прочетена и тука, както и във Фейсбук).

Comments are closed.