Categories
Изкуство Култура Личности София Средата

Международният освободител на образа

Изложба на Дан Пержовски в галерия ИСИ
Фрагмент от стена от изложбата на Дан Пержовски в София.

Изложба на Дан Пержовски в галерия ИСИ
Фрагмент от колона и стена от изложбата.

От черната кутия на мозъка – направо в белия куб на галерията. От дълбоките води на просветената тревожна мисъл – направо във високото ритуално пространство на изложбата.

Не по фасадите (лесно е да се позира с графити, когато това е статус символ на принадлежност към измамно бунтарска, но употребена, несвободна консуматурска култура), не по вестникарските страници (няма как образът да се еманципира от словесната идеологическа тиня на всекидневието), ами по стените, колоните, таваните и подовете на галериите. Там се раждат и там живеят рисунките на Дан Пержовски, защото само там наистина те се случват като свободни, осмислени и пълни с живо послание образи. Явно има какво да кажат – с рафинирана ирония и с приветлива диалогичност, а пък и (дано!) има на кого.

Галерията на Института за съвременно изкуство e в София, на бул. „Васил Левски“ 134, работи от вторник до събота, 15.00 – 19.00 ч.  Изложбата продължава до края на януари.


2 replies on “Международният освободител на образа”

Comments are closed.