Categories
Блогосферата Интернет Средата Хората

Читателите: Блогът е сайт

Резултати от анкетата: Как следите блоговете?

Мнозинството (2/3) от читателите на този блог възприемат блоговете преди всичко като сайтове.

Това е особено ценен (в значителна степен очакван и предсказуем) резултат от анкетата, която беше проведена тука в продължение на две седмици. В нея любезно се включиха 76 респонденти, за което сърдечно им благодаря.

Статистическата информация в този случай не е най-интересната. По-същественото е, че този непретенциозен експеримент донякъде успя да извади наяве важнен емпиричен аргумент в подкрепа на тезата, че блоговете са първо сайтове, а едва след това алтернативен информационен ресурс. Често заради съдържателните аспекти интерпретацията на блогосферното битие подценява ключовите комуникационни аспекти на авторството и четенето на блогове.

Хубаво е, че тази скромна анкета показа още веднъж колко е важно, че комуникацията в блогосферата се осъществява в специфичния контекст на конкретните сайтове. Всеки сайт на блог изразява – чрез дизайна, интерфейса и цялостната си естетика – уникалната персоналност и идентичност на автора. Затова и за повечето читатели е по-интересно да посещават сайтовете на блоговете, а не да четат обособени публикации, агрегирани в общи потоци. Затова и за блогърите е важно да усъвършенстват способността си за персонифициране на техните сайтове, за себеизразяване чрез всички достъпни средства на уеб комуникацията.

В уеб 2.0 реалността споделянето на съдаржание е невероятно лесно, но рискът от обезличаване на автора е съществен. Затова и персоналността на сайта, в който се публикува съдържанието, става свръхважна. Апропо, отдавна вече е време дизайнът на блоговете да се ориентира към оптимизация за читатели, а не за търсачки.

3 replies on “Читателите: Блогът е сайт”

Comments are closed.