Categories
Google Средата

Моментална онтология: пробив

Данни от Google

България, първата седмица на 2010 година: пробивът в общонационалния информационен интерес и пробойните в общественото подсъзнание.