Categories
Средата

Еманципацията на края от началото

Конкурсно начало
не означава
конкурсен край,
другарки и другари.

Актуално от духовното наследство на Тодор Живков.