Categories
Култура Медии

Профилактика на членуването

kultura_new Новият брой на седмичника КУЛТУРА. Настойчиво се препоръчва на всички, които точат нож за пълния член.

4 replies on “Профилактика на членуването”

Не мога да разбера защо искат пълният член да бъде премахнат. Мисля, че щом го има не трябва да се маха. Това, че много от нас не пишат грамотно (Уви, дори и аз на моменти!) е изцяло наш проблем. Грамотността не зависи от сложността на езика, а от хората, които го използват :)
Според мен, не бива да се маха!

Не мога да разбера защо искат пълният член да бъде премахнат. Мисля, че щом го има не трябва да се маха. Това, че много от нас не пишат грамотно (Уви, дори и аз на моменти!) е изцяло наш проблем. Грамотността не зависи от сложността на езика, а от хората, които го използват :)
Според мен, не бива да се маха!

Съвършено прав си. Всъщност, няма как да премахнат (интересно кой – БАН ли, или някаква извъннаучна власт?) пълния член. Езикът е жива система и работата на учените е да кодифицират нормата, а не да я създават изкуствено. Пълният член е част от интелектуалното богатство на България и на езика, който говорят хората, наричащи себе си българи.

Съвършено прав си. Всъщност, няма как да премахнат (интересно кой – БАН ли, или някаква извъннаучна власт?) пълния член. Езикът е жива система и работата на учените е да кодифицират нормата, а не да я създават изкуствено. Пълният член е част от интелектуалното богатство на България и на езика, който говорят хората, наричащи себе си българи.

Comments are closed.