Categories
Google Бъдещето Дигиталното битие Интернет

Моментална онтология от Google

google_instant_

На 8 септември 2010 г. Google отприщи следващата революция в търсенето на информация. Предсказване, моменталност, обновяване на резултатие в реално време, гъвкавост и адаптивност към потребителя, небивала хуманизация на взаимодействието на човешкия интелект с дигиталната среда.  Търсене (и намиране!) още при изписването на заявката.

Google Instant.

Апропо, резултатите при написване на “Бъ” са впечатляващи. Третият ме радва много.

One reply on “Моментална онтология от Google”

Comments are closed.