Categories
Дигиталното битие Дизайн Интернет Средата

Антиползваемост

Фрамент от сайт

Фрагмент от сайт, който се нарича информационен център.

Разбира се, шрифтът винаги може да стане още по-блед, изцяло по “артистични” съображения. Само белият фон няма накъде да изсветлее повече…

One reply on “Антиползваемост”

Радвай се, че все още няма страници със син фон и жълт шрифт. Когато се появят сме загазили много здраво. :)

Comments are closed.