Categories
Средата Хората

Малка постна пица с тютюн

Преминаването през Женския пазар в София отдавна вече е изпитание. Движението от единия до другия край на чудноватия диагонал през ортогоналната парадигма на стария градски център обогатява с познание – всякакво друго, но не и гастрономическо. Наблюдателят, тръгнал от съсипаната “Пиротска”, изплува край реката преди “Лъвов мост” снабден с повяхнал букет социокултурни и макроикономически усещания.

Два образа – единият виузален, другият звуков – дълго след това не напускат съзнанието му. Женският пазар е мястото, където пред погледа натрапчиво и често се изпъчва с цялата си антикризисна противност малката постна пица. А по цялото трасе край мърлявите сергии звучи мистичният речитатив “Цигари, цигари…”, прошепнат едва доловимо, със свито от страх гърло. Евтини цигари, разбира се – от онези, с които ентусиазирано се води битка чрез заклинания в медиите: опасни са, не се знае какво има в тях (сякаш украсените с бандерол са лекарство).

Истината е, че малката постна пица е  по-вредна (не само здравословно) дори от несъразмерно скъпите легални цигари. Обаче пакет добър (“Мелник”, “Слънце”) български тютюн (около 6 лева за 40 грама) и хубава лула са способни да предпазят от опасни разходки из пазара.

One reply on “Малка постна пица с тютюн”

Comments are closed.