Categories
Facebook Дигиталното битие Езикът Средата Уеб 2.0 Хората

Фейсбук: Преведи си сам

facebook_widgets Фейсбук ще завладява дигиталното битие и за целта си осигурява безплатен превод на интерфейса чрез краудсорсване. Родната лингвистична посредственост мигом овчедушно се развихри.

Само ИБЕ би могъл да знае тайната на семантичната релация “widgets / джундурийки”, но доброволно едва ли ще я издаде…

6 replies on “Фейсбук: Преведи си сам”

преди много време се отказах да се боря със стадата потребители, които мажат по преводите на Facebook, изпълвайки го с безумия и неграмотност като това, което си посочил.

Comments are closed.