Categories
Facebook Google Интернет Култура Средата Хората

България 2009

Нормализирани статистически данни от Google
Годишната онтология на българското общество според Google.

Онлайн идентичност, флирт, търсене на работа, комуникация, развлечения… Подобна картина на семантичните пробиви е напълно способна да запуши устата на всеки наперен метадискурс. България през 2009 година, от глобална гледна точка, с две думи: тотална нормалност.