Categories
Google Бъдещето Дигиталното битие Интернет

Моментална онтология от Google

google_instant_

На 8 септември 2010 г. Google отприщи следващата революция в търсенето на информация. Предсказване, моменталност, обновяване на резултатие в реално време, гъвкавост и адаптивност към потребителя, небивала хуманизация на взаимодействието на човешкия интелект с дигиталната среда.  Търсене (и намиране!) още при изписването на заявката.

Google Instant.

Апропо, резултатите при написване на “Бъ” са впечатляващи. Третият ме радва много.