Categories
Google Бъдещето Интернет Профил

Google знае най-добре…

Търсене с Gogle Wonder Wheel

Резултати от търсене с Google Wonder Wheel. (Експериментът явно е сполучлив, щом успява да покаже най-важното.)