Categories
Дзен София

По природния календар е лято…

Юли 2010 г., София, някъде в плавния преход
между „Модерно предградие“ и „Люлин“.