Непосилната самота на статуквото

Редуциран, оптимизиран и публично-прозрачен, СЕМ днес е изправен пред незавидно мъчителен избор: три отлични кандидатури и един-единствен фаворит на статуквото.

Единствената интрига, всъщност, е дали петчленният медиен регулатор е способен да изживее страховете на деветчленен.

Борислав Борисов
15.07.2010

No Comments

You must be logged in to post a comment.