Categories
Дигиталното битие Култура Маркетинг Средата

Анкетна логика

Онлайн проучване

Водеща агенция проучва познанията по логика
сред потребителите на Интернет в България.

Забележително е и използването на знаците за равенство и малко тире като декоративни елементи – мила реминисценция от епохата на ASCII арт.