Categories
Бъдещето Интернет

20 покани за Google Wave

Имам 20 покани за Google Wave и с удоволствие ще ги изпратя на всекиго, който напише коментар (с коректно попълнен мейл адрес)  тука, че ги иска – до изчерпването им.  За да ги използвате, е необходимо да имате адрес в Gmail.

Благодаря на Димитър Цонев, който ми изпрати поканата.