Categories
Digg Facebook Google Дигиталното битие Интернет

Челна новина в Digg.com

digg_top_news

За първи път отправка към публикация, споделена от мене в глобалния лидер  Digg.com, излиза на челната страница в категорията “Технология”.

Статията предлага интригуващи данни, оригинален анализ и интересна гледна точка към тенденциите в развитието на Фейсбук.