Categories
Изкуство Култура Личности София Средата

Международният освободител на образа

Изложба на Дан Пержовски в галерия ИСИ
Фрагмент от стена от изложбата на Дан Пержовски в София.