Categories
Култура Реклама София Средата

Фолклоризация

Проното

Фрагмент от реклама на ресторант в административната сграда на НДК.