Categories
Дискурс Езикът Култура Медии Регламенти Средата

Насърчително и полуслято

В текста на Закона за радиото и телевизията насърчаването се случва 13 пъти. Пожелателно насърчаване е налице 5 пъти, нежелателно – 8 пъти.

41 тирета разлагат чрез полуслято изписване аудиовизуален на звукова и зрима съставки, но два пъти аудиовизията запазва интегритет.

Спасението се очаква от националните обществени доставчици на медийни услуги (БНТ и БНР), които съдействат за развитието на българския език, както и на други езици. Лингвистичното съдействие е насърчено диспозитивно: БНР е доставчик на радиоуслуги, но БНТ е доставчик на аудио-визуални медийни услуги.