Categories
Блогосферата Дигиталното битие Интернет Регламенти Средата Уеб 2.0 Хората

Трансфер на 222 думи за “Стъклен дом”

Първата част от публикацията ми за телевизионния сериал “Стъклен дом” от 12 април 2010 г. е преписана на 15 април 2010 г. в комерсиален сайт. Фрагменът от текста е пренесен механично (222 думи, до първата четвърт от първото изречение в третия абзац), без по какъвто и да било начин да са спазени условията на лицензията за свободно споделяне.

Лицензионното споразумение “Creative Commons – признание – некомерсиално – без производни произведения, 2.5, България”, с което се уреждат авторските права върху съдържанието в този блог, е посочено тука чрез хипервръзка под основното съдържание, видима и достъпна от всяка страница в сайта. Неговите клаузи определят: