Categories
Култура Медии Радио Регламенти Средата Телевизия

Непосилната самота на статуквото

Редуциран, оптимизиран и публично-прозрачен, СЕМ днес е изправен пред незавидно мъчителен избор: три отлични кандидатури и един-единствен фаворит на статуквото.

Единствената интрига, всъщност, е дали петчленният медиен регулатор е способен да изживее страховете на деветчленен.