Categories
Facebook Дигиталното битие Интернет Реклама Уеб 2.0

Часът на Нищото

no_ads_facebook

Трудно е да се повярва, но успях да си осигуря
цял час без реклами във Фейсбук.