Categories
Бъдещето Средата Хората

Санитарен полуден

В стихотворението “Юли 2002” Стоил Рошкев (стихосбирката “Естрада”, 2010 г., издание на “Жанет 45”) с междуредова почуда открива, че единственият въпрос е как да влезеш в олигархията.

Въпросът, сякаш, би могъл да се яви и с хастара отгоре: как да излезеш от човешката ситуация, в която при бетонирана аномия клиентелата на олигархията кълца с нанотехнологична прецизност душата ти на ситна салата и точи лиги да нахрани с нея хронично болното си чувство за класово превъзходство.

Възможно е да се окаже, че саморефлексията върху погнусата не е достатъчна. Вероятно е препоръчително да се практикува хигиена на духа. Понякога, поне.

One reply on “Санитарен полуден”

Comments are closed.