Categories
Бъдещето Култура Хората

Осинови книга

Вестник Култура - Осинови книгаВ първия си брой за тази година на вестник „Култура“  обявява важно съвместно начинание с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Вероятно е излишно да се обяснява тъкмо на обитателите на дигиталното битие, че участието в спасяването на книжовното наследство е проява на интелектуално достойнство, на себеуважение и на особено благородство. Осинови книга!

One reply on “Осинови книга”

Comments are closed.