Categories
Бъдещето Интернет Култура

TLD: бъ

БЪ

Да си стиснем ръцете на

.бъ

и да приключим взривоопасните дискусии.

4 replies on “TLD: бъ”

Comments are closed.