Categories
Култура София Средата

Синият залез на аналоговата ера

Телефонна кабина в Надежда, София