Categories
Digg Facebook Google Дигиталното битие Интернет

Челна новина в Digg.com

digg_top_news

За първи път отправка към публикация, споделена от мене в глобалния лидер  Digg.com, излиза на челната страница в категорията “Технология”.

Статията предлага интригуващи данни, оригинален анализ и интересна гледна точка към тенденциите в развитието на Фейсбук.

3 replies on “Челна новина в Digg.com”

Не съм много веща в тези социални мрежи ,но с времето си подобрявам представата.

С две думи – Digg е класическият вече модел, който останалите подобни мрежи за споделяне и гласуване на отправки следват, имитират или конкурират… :) В Българския уеб има 1 подобна мрежа, която е успешна, както и няколко, които са със затихващи функции.

Comments are closed.