Categories
Twitter Бъдещето Дзен Дигиталното битие Интернет Личности Средата Уеб 2.0 Хората

Туитър: очовечаването на света

biz_tweet

Туитър е триумф не на технологията, а на човешкото. По-свързаният свят става
по-емпатичен.

Биз Стоун,
съосновател на Туитър