Categories
Изкуство Култура Хората

Европейският културен парламент подкрепя Олег Мавромати

Неотдавна в Атина се състоя заседание на Европейския културен парламент (ЕКП, независима европейска организация, в която членуват водещи интелектуалци и творци). На своята 9-а сесия ЕКП прие резолюция, която включва отделен параграф в подкрепа на руския художник Олег Мавромати, живеещ в България.

ЕКП изрази своята дълбока загриженост от факта, че през 2000 г. заради своя художествена проява в Москва художникът е обвинен в разпалване на религиозна нетьрпимост. Оттогава той пребивава законно в България сьс семейството си, като е подавал искане за политическо убежище, което му е отказано. Тази година Консулството при Посолството на Руската Федерация в София е отказало да поднови изтеклия руски паспорт на Олег Мавромати. Това автоматично води до изтичане и на разрешението от страна на България за постоянно пребиваване. Руските власти настояват, че е необходимо той да се завърне в родината си, за да се изправи пред съда. Българската Държавна агенция за бежанците, пред която художникът отново е изложил искането си за политическо убежище, още не е дала своя отговор.

„Настояваме българските миграционни власти да признаят на Олег Мавромати статута на “чужденец без документи” и да ускорят придвижването на искането му за убежище вьз основа на Всеобщата декларация за правата на човека“, гласи резолюцията на интелектуалците .

Още по темата – в „Медиапул“.