Categories
Facebook Дигиталното битие Култура Средата

Другата матрица

Capture

Из интервю с известен съвременен деец на соцреализма в попкултурата, публикувано в национален всекидневник.