Categories
Facebook Бъдещето Култура Средата Хората

АрхаЙка

arhaYka

Източник: Фейсбук

Накрая цитираният поставил оценка в студентската книжка на цитиращия.