Categories
Дигиталното битие Дизайн Интернет Средата

Новата АБВ Поща

abv_new_mail

Новата версия на (все още) пулярната мейл услуга АБВ очевидно е сигнал за наличие на желание за движение в правилната посока (в епохата на Gmail). Всъщност, най-приятното нововъведение е персонализацията на оформлението – възможност за избиране на цветовете и фона, но за жалост все още с твърде ограничен избор. Архитектурата на навигацията и структурирането на интерфейса сериозно озадачават с концепцията си за функционалност, удобство, ползваемост и иновативност, извадена сякаш от архивите след 7-годишно отлежаване. А най-изумителното е, че лидери в бранша, с максимално дълъг и богат опит, продължават да използват повелително наклонение вместо отглаголни съществителни.

Оценка: 4 от 10 (с необходимата доза благосклонност, с оглед на местния контекст и на характеристиките на имплицитния потребител, които личат отдалече).

5 replies on “Новата АБВ Поща”

Бях забравил, че има абв… толко съм свикнал с GMAIL

На нас, задръстените, и АБВ ни върши работа и не смятаме да я сменяме. Важното след 10 май е да не ни проследяват мейлите без съдебна заповед!

Много съм далече от идеята, че потребителите на АБВ са задръстени. Проблемът, явно, е че много от тях мигрират към Gmail, а и целевата група потребители явно е предефинирана.
По въпроса с проследяването – има си държавен орган, който (вече по силата не на един, ами на два закона) упражнява надзор – Комисията за защита на личните данни (в чиято администрация работя, както е известно). Не допускам, че някой ще се занимава със следене без санкция от съда. Задържането на данни беше уредено у нас по доста по-цивилизован начин отколкото в редица напреднали европейски страни – благодарение на смисения публичен дебат, в който накрая се ангажираха и политиците.

Comments are closed.