Categories
Дизайн Дискурс Езикът Книги Култура Телевизия

Батай в логото

Кадър от подкаст на Euronews. Кадър от подкаст на Euronews.

Логото на Euronews се преструва на безизразно и безлично, на перфорация в кадъра, сътворена напук на всякаква идея за визуална идентичност. Умела заблуда.  Макабрено празната бяла окръгленост на това лого, обречено да символизира европейската гледна точка към събитията, е безпардонна и рафинирано езотерична референция към “История на окото”. Обяснимо е: новелата на Жорж Батай е връстник на първите телевизионни предавания в Европа.