Коан versus Коледа

Благополучието е аватар
на лишения от благодат.

(Публикува се повторно три години по-късно,
с най-добри пожелания за Светла Енчева.)

Борислав Борисов
22.12.2010