Свтети, свети…

Пред Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий

И като не виждаха духовната светлина, радваха се на диодната…

Борислав Борисов
23.12.2010