Коя е Еми?

Пътят на изкълчените междуметия и частици от уличното арго до сериозната преса вече е кратък и гладък.

Борислав Борисов
15.11.2010