Завеса

За съжаление, граматическата грешка няма как да прикрие концептуалната.

Борислав Борисов
16.10.2010