“Всяка неделя” възкръсна

Каквото беше предречено, вече е сторено. Трансмедиа в български вариант – с известни уговорки, но и с още по-известна културно-историческа тежест.  На добър час!

Борислав Борисов
1.11.2010