November 27, 2010

Ренесансът на опашките

Posted by : Борислав Борисов

Седем дни по-късно.