Ренесансът на опашките

Седем дни по-късно.

Борислав Борисов
27.11.2010