Смисълът versus статистиката

Вчера този блог стана на 1 месец.

Бях планирал да публикувам анализ на статистическите данни за неговата аудитория, обилно гарниран с размисли за удоволствието да се общува с нея (тоест с вас).  С една дума – за смисъла.

Оказа се, че авторите на блога “Наливен боздуган“  благородно са ме снабдили с оптимистичен и солиден отговор на флуидния, обтекаем и хлъзгав въпрос за смисъла.

Борислав Борисов
13.01.2010

  • http://www.nalivenbozdgan.com/ Славо

    Все пак съм любопитен и за статистиката :)

  • http://borislavborissov.eu/ Борислав Борисов

    Когато й дойде времето. :-)