Моментална онтология: пробив

Данни от Google

България, първата седмица на 2010 година: пробивът в общонационалния информационен интерес и пробойните в общественото подсъзнание.

Борислав Борисов
9.01.2010

No Comments

You must be logged in to post a comment.