Коан versus Коледа

Благополучието е аватар
на лишения от благодат.

(Публикува се повторно три години по-късно,
с най-добри пожелания за Светла Енчева.)

Борислав Борисов
22.12.2010

  • http://www.facebook.com/svetla.encheva Svetla Encheva

    Ех, благодаря ти :-). Това се казва благодат (а не благополучие). А бих ли могла да се надявам, че до десет години отбраната ти аудитория ще може да се порадва и на останалите десет коана?

    • http://borislavborissov.eu/ Борислав Борисов

      Може, разбира се. Надеждата умира последна, понеже последна е излязла от кутията на Пандора… :-)