December 22, 2010

Коан versus Коледа

Posted by : Борислав Борисов

Благополучието е аватар
на лишения от благодат.

(Публикува се повторно три години по-късно,
с най-добри пожелания за Светла Енчева.)


2 Comments so far ...

Ех, благодаря ти :-). Това се казва благодат (а не благополучие). А бих ли могла да се надявам, че до десет години отбраната ти аудитория ще може да се порадва и на останалите десет коана?

Comment on December 23, 2010 06:13 am

Може, разбира се. Надеждата умира последна, понеже последна е излязла от кутията на Пандора… :-)

Comment on December 23, 2010 07:16 pm

You must be logged in to post a comment.